Skip til hoved indholdet
    Hjem Skolebørn Skolesundhedspleje

Skolesundhedspleje

Børn og unge i skolealderen Her kan du læse om sundhedsplejens tilbud på skolerne.

På skolerne i Assens Kommune tilbyder sundhedsplejen følgende:


0. klasse - Indskolingsundersøgelse og sundhedssamtale
2. klasse - Undersøgelse af vækst og syn
4. klasse - Undervisning om pubertet
6. klasse - Undersøgelse og sundhedssamtale
8. klasse - Sundhedseksperimentarium og sundhedssamtale


Derudover er I altid velkommen til at kontakte sundhedsplejen ved behov.

Under kontakter kan du se, hvem som er tilknyttet din skole


Læs mere om de enkelte tiltag nedenfor og under menu punktet "skolebørn":

Skolesundhedspleje

I 0. klasse tilbydes en indskolingsundersøgelse og sundhedssamtale. Det er en undersøgelse, hvor vi drøfter barnets trivsel i skolen. Barnet bliver vejet, målt, synstestet og der laves høreprøve. Desuden undersøges  motorisk udvikling samt ryg.
Vi anbefaler forældrene at deltage i denne første undersøgelse, da det for barnet betyder tryghed samt at forældre, barn og sundhedsplejerske lærer hinanden at kende til gavn for det videre samarbejde.

 

Inden undersøgelsen vil I forældre blive bedt om at udfylde et spørgeskema om barnet og dets trivsel på svar.børnungeliv.dk
Ligeledes bedes barnet her sammen med jer udfylde et spørgeskema med spørgsmål rettet mod barnet og dets opfattelse af egen trivsel i skolen. 

I 2. klasse tilbydes en individuel undersøgelse, hvor barnet måles, vejes og synstestes.

 

Pubertetsundervisning i 4. klasse er en formiddag, hvor vi snakker om ligheder og forskelle på drenge og piger, og den udvikling der sker i puberteten.

Formålet med dagen er, at eleverne får øget viden om:

  • Den fysiske og psykiske udvikling i puberteten.
  • Køns forskelle og ligheder
  • Egne grænser
  • Kammeratskab.

 Vi tager udgangspunkt i børnenes verden, og bruger deres oplevelser og erfaringer.

I 6. klasse tilbydes en individuel sundhedssamtale og undersøgelse.

Samtalen tager udgangspunkt i et spørgeskema, som eleven har udfyldt på svar.børnungeliv.dk

Samtalen er en dialog om sundhed og tager udgangspunkt i det enkelte barns behov og forståelse af begrebet sundhed.

Barnet vejes og måles samt synstestes. Der laves høreprøve ved behov.

 

Eksperimentarium og sundhedssamtale

I 8. klasse tilbyder sundhedsplejersken klasseundervisning, individuel samtale og undersøgelse til alle elever.

Hele klassen vil blive inviteret af sundhedsplejersken til at deltage i Sundhedseksperimentarium.
Eksperimentariet består af poster, hvor eleverne får mulighed for at afprøve deres egen ”sundhed og trivsel”.
Klassen inddeles i grupper, der hjælper hinanden med opgaverne. Det tager ca. 1½ time.


Til den efterfølgende undersøgelse og sundhedssamtale vil der være mulighed for at drøfte evt. helbredsmæssige eller personlige problemer. Samtalens indhold bestemmes ud fra elevens ønsker og behov og tager udgangspunkt i det spørgeskema, eleven har udfyldt på svar.børnungeliv.dk
Desuden vil eleven blive vejet og målt, få lavet en synstest samt farvesynstest og en høretest.

 

Hvis dit barn går i specialklasse eller på helhedsskolen vil det blive tilbudt en indskolingsundersøgelse, når det starter i skolen.

I 0. klasse tilbydes således en indskolingsundersøgelse og sundhedssamtale. Det er en undersøgelse, hvor vi drøfter barnets trivsel i skolen. Barnet bliver vejet, målt, synstestet og der laves høreprøve. Desuden undersøges  motorisk udvikling samt ryg. 
Vi anbefaler forældrene at deltage i denne første undersøgelse, da det for barnet betyder tryghed samt at forældre, barn og sundhedsplejerske lærer hinanden at kende til gavn for det videre samarbejde. 

Der vil efterfølgende være individuelle undersøgelser hvert andet år samt efter behov.

Efter behov vil der blive undervist i klasserne efter aftale med klasselæreren. Dette kunne fx. være om pubertet, hygiejne, prævention og kønssygdomme.

Dit barn vil også i løbet af skoletiden blive inviteret til at besvare en række spørgeskemaer, der handler om, hvordan dit barn har det.

Formålet med undersøgelserne er at få viden om en række områder i forhold til dit barns dagligdag og trivsel - herunder helbred, sundhedsvaner og sociale relationer samt oplevelse af skolens undervisningsmiljø og undervisning.

 

Skolerne og Sundhedsplejen i Assens Kommune benytter en internetbaseret spørgeskemaundersøgelse på svar.børnungeliv.dk blandt elever i 0. klasse, 6., og 8. klasse. Klasselæreren/teamet og skolerne får her viden om børnenes trivsel på klasseniveau og sundhedsplejen får viden både på klasseniveau og omkring det enkelte barn.

Formålet med sundhedsprofilerne er, at få viden på en række områder i forhold til dit/jeres barns dagligdag og trivsel - herunder helbred, sundhedsvaner samt sociale relationer. Derudover er der spørgsmål, der handler om skolens undervisningsmiljø og selve undervisningen. Sundhedsprofilerne på skolerne vil danne grundlag for eventuelle tilbud, der forbedrer børn og unges trivsel og sundhed i dagligdagen.

Behandling af personlige oplysninger

Alle oplysninger behandles strengt fortroligt i overensstemmelse med persondataforordningen.
Oplysninger om det enkelte barn kan kun ses af Sundhedsplejen. Sundhedsplejersken har tavshedspligt og samtaler kun i flg. aftale med forældrene med fx. lærer/team om emner, som har betydning for barnets trivsel i skolen.

Sundhedsplejen
Rådhus Allé 5
5610 Assens

Nyttige links