Forside

Velkommen til Sundhedsplejen i Assens Kommune

Sundhedsplejerskerne skal hjælpe børn og unge til en sund opvækst og skabe gode forudsætninger for en sund voksentilværelse

 

COVID-19 (CORONAVIRUS) - FØLG MED PÅ ASSENS.DK

Følg med i udviklingen på Assens Kommunes hjemmeside og bliv opdateret, når der kommer nye meddelelser på de forskellige fagområder.

Herunder er link til information og vejledning om COVID -19 og smitte forebyggelse i forhold til børn på dansk, arabisk, engelsk, tysk, og polsk

Dansk

Arabisk

English 

Deutsch

Polsk

Her er også et link med FAKTA til børnefamilier

 

Sundhedsplejerskebesøg under COVID-19 epidemi

Du vil fortsat få sundhedsplejerskebesøg eller evt. mulighed for konsultation, fordi sundhedsplejens opgaver hører til blandt 'de kritiske' funktioner i sundhedsvæsenet. Du kan forvente, at tilbuddene foregår på en anden måde, end de plejer. Du kan nedenunder orientere dig i, hvad du kan forvente dig.

Sundhedsstyrelsen anbefaler at sundhedsplejens indsats i barnets første leveår fortsætter, dog med nogle justeringer.


Tilbud, der fortsætter:

• Barselsbesøg på 4-5 dagen, hvis du er kommet hjem kort tid efter fødslen.
• Sundhedsplejerskebesøg/konsultationer i den første måned, som det er normal praksis. 
• Hvis du er i tvivl om, hvorvidt dit barn trives (fx bøvl med amning/flaske eller andre udfordringer) kan du få ekstra besøg.
• Hvis du har andre særlige forhold, der gør, at du ønsker ekstra besøg, er det også en mulighed. Du kan tale med din sundhedsplejerske om det.


Når du skal have sundhedsplejerskebesøg kan du:

• Spørge sundhedsplejersken, om der er noget, I med fordel kan forberede inden besøg.
• Lufte godt ud (gennemtræk i mindst 5 minutter), inden sundhedsplejersken kommer.
• Hjælpe med til, at der er god plads omkring jer. Et par meters afstand mellem dig og sundhedsplejersken er fint.
• Forberede dig på, at kun en rask forælder kan være med under besøget.
• Sørge for, at eventuelle søskende så vidt muligt opholder sig i et andet rum.

Selve besøgene foregår ikke, som de plejer:

• Før besøget vil sundhedsplejersken ringe til jer for at afklare, om der er syge børn eller voksne med COVID-19.
• Alle besøg vil være så korte som muligt (ca. 15 minutter) for at minimere smittespredning. De vil især handle om undersøgelse af barnets udvikling og trivsel.
• Sundhedsplejersken vil give jer råd om, hvordan I kan nedsætte risiko for smitte under epidemien.
• Hvis der er COVID-19 sygdom i hjemmet, vil sundhedsplejersken bruge værnemidler.
• Telefonisk rådgivning eller videokonsultationer med nærmere drøftelser og rådgivning vil blive brugt til at supplere de korte hjemmebesøg.
Sundhedsplejersken har ikke PC eller telefon med, som hun plejer, så journalen skrives ikke under besøget. Det gør sundhedsplejersken efter besøget for at forkorte den tid, hun er hos jer. Sundhedsplejersken vil have ekstra remedier med, og hun har procedurer for håndhygiejne, som hun følger.

Aktiviteter i grupper er aflyst.

Der ligger ekstra vejledning om overgangskost her på hjemmesiden. Se her

 

Kilde:Håndtering af COVID-19: Retningslinjer i den kommunale sundhedstjeneste for børn og unge (sundhedsplejen). Sundhedsstyrelsen 30. marts 2020.

 

Hvem er vi i sundhedsplejen?

I Assens Kommune tilbyder sundhedsplejerskerne råd og vejledning til alle familier med børn i alderen 0-16 år.

Som sundhedsplejersker er vi uddannede sygeplejersker med en 1½ årig specialuddannelse og praktisk erfaring i arbejde med børn/unge og deres familier. Vi har fokus på hele familiens trivsel og levevilkår.

Sundhedsplejersken har tavshedspligt, journalpligt og underretningspligt.