Forside

Velkommen til Sundhedsplejen i Assens Kommune

Sundhedsplejerskerne skal hjælpe børn og unge til en sund opvækst og skabe gode forudsætninger for en sund voksentilværelse

Hvem er vi i sundhedsplejen?

I Assens Kommune tilbyder sundhedsplejerskerne råd og vejledning til alle familier med børn i alderen 0-16 år.

Som sundhedsplejersker er vi uddannede sygeplejersker med en 1½ årig specialuddannelse og praktisk erfaring i arbejde med børn/unge og deres familier. Vi har fokus på hele familiens trivsel og levevilkår.

Sundhedsplejersken har tavshedspligt, journalpligt og underretningspligt. 

 

Sundhedsplejerskebesøg og Covid 19

Den kommunale sundhedspleje af nyfødte, spæd-, små-, og skolebørn og deres familier skal som udgangspunkt varetages  som vanligt iht. principperne for prioritering og under hensyn til at minimere smittespredning.

Når du skal have sundhedsplejerskebesøg kan du:

  • Sørge for at give besked til sundhedsplejersken, hvis nogen i familien er syge.
  • Spørge sundhedsplejersken, om der er noget, I med fordel kan forberede inden besøg.
  • Lufte godt ud (gennemtræk i mindst 5 minutter), inden sundhedsplejersken kommer.
  • Hjælpe med til, at der er god plads omkring jer. Minimum 1 meters afstand mellem dig og sundhedsplejersken er fint.
  • I skal være forberedte på, at sundhedsplejersken bruger værnemidler for at beskytte både jer og sig selv og dermed undgå risiko for at viderebringe smitte. 

Kilde: COVID-19: Retningslinjer for håndtering af COVID-19 i sundhedsvæsenet 30. juni 2021.

Nyheder

Se alle nyheder

Kom hurtigt til