Forside

Velkommen til Sundhedsplejen i Assens Kommune

Sundhedsplejerskerne skal hjælpe børn og unge til en sund opvækst og skabe gode forudsætninger for en sund voksentilværelse

Hvem er vi i sundhedsplejen?

I Assens Kommune tilbyder sundhedsplejerskerne råd og vejledning til alle familier med børn i alderen 0-16 år.

Som sundhedsplejersker er vi uddannede sygeplejersker med en 1½ årig specialuddannelse og praktisk erfaring i arbejde med børn/unge og deres familier. Vi har fokus på hele familiens trivsel og levevilkår.

Sundhedsplejersken har tavshedspligt, journalpligt og underretningspligt. 

 

Sundhedsplejerskebesøg og Covid 19

Den kommunale sundhedspleje af nyfødte, spæd-, små-, og skolebørn og deres familier skal som udgangspunkt varetages  som vanligt iht. principperne for prioritering og under hensyn til at minimere smittespredning.

Når du skal have sundhedsplejerskebesøg kan du:

  • Sørge for at give besked til sundhedsplejersken, hvis nogen i familien er syge.
  • Spørge sundhedsplejersken, om der er noget, I med fordel kan forberede inden besøg.
  • Lufte godt ud (gennemtræk i mindst 5 minutter), inden sundhedsplejersken kommer.
  • Hjælpe med til, at der er god plads omkring jer. Minimum 1 meters afstand mellem dig og sundhedsplejersken er fint.
  • I skal være forberedte på, at sundhedsplejersken bruger værnemidler for at beskytte både jer og sig selv og dermed undgå risiko for at viderebringe smitte. 

Kilde: COVID-19: Retningslinjer for håndtering af COVID-19 i sundhedsvæsenet 30. juni 2021.

Nyheder

  • Baby Café

    Baby Café arrangeres af Sundhedsplejen og Det Ergo- og Fysioterapeutiske børneteam. Det er et sted, hvor I sammen med jeres børn kan komme og få gode råd og vejledning omkring børns udvikling og trivsel. Der vil også være mulighed for at få jeres barn vejet og få en kortere individuel drøftelse.

Se alle nyheder

Kom hurtigt til