Skip til hoved indholdet
  Hjem Råd & vejledning Børn og renlighed

Børn og renlighed

Hvordan hjælper du barnet af med bleen?

Renlighed hos børn:

Renlighed er en fysiologisk proces, hvilket betyder at barnet skal være fysisk og mentalt parat til at øve renlighed.

De fleste børn vil omkring 1½ - 2 års alderen begynde at få en fornemmelse af egen krop og de spændinger, der kommer i muskulaturen i blære og tarmvæg, når barnet tisser og har afføring. De fleste børn bliver renlige i dagtimerne i 3-4 års alderen, og det er normalt at børn op til 4-5 års alderen fortsat bruger natble.

Renlighedstræning lykkes bedst, hvis der er tale om et samarbejde mellem barn og forældre. Støt barnet i at få vaner i forbindelse med toiletbesøg når det viser parathed og interesse herfor.

Der er stor forskel på, hvor lang tid det tager, før barnet helt kan undvære bleen. Det er normalt, at barnet i begyndelsen holder sig tør om dagen, og fortsat har brug for ble om natten. Et tegn til at man kan begynde at øve renlighed med barnet er, at det er i stand til at holde sig tør i 3 timer.

Hvordan hjælper du barnet:

I starten er det vigtigt at fokusere på, at barnet blot skal vænne sig til potten eller toilettet uden, at det presses til at skulle lave noget.

Vær opmærksom på dit barns signaler og støt det i renlighedsprocessen på det tidspunkt, hvor det er mest åbent og klar til forandringen fra ble til toilet/potte. Spørg ikke dit barn: ”skal du tisse”, da barnet ofte vil svare nej til dette. Sig hellere ”kom, nu går vi ud på toilettet/potten”. På den måde tager du som voksen styring i processen, hvilket giver barnet tryghed.

Pres aldrig barnet til at skulle blive siddende eller præstere på toilettet/potten.

Undgå at skælde ud over uheld og ros barnet diskret, når der er resultater. Overdreven ros kan skabe så store forventninger hos barnet, at det virker modsat.

Vær tålmodig – at blive renlig kan tage tid! 

Hvilke tegn skal du være opmærksom på:

Renligheden består af 3 faser.            

Første fase:

 • Barnet tisser/laver  i bleen, og kommer efterfølgende hen og fortæller, at det har tisset/lavet.  Barnet registrerer, at det er sket, men er endnu ikke i stand til at sige til i tide. 
 • Skift bleen og tilbyd barnet at sidde på potte/toilet, men pres ikke barnet.
 • Barnet skal have støtte under fødderne, så det aktivt kan bruge bækkenbundsmusklerne og få tømt blæren og tarmen helt. På denne måde forebygges forstoppelse og uheld.
 • Prøv at opfordre barnet til at sidde på potten/toilettet som det første om morgenen og om aftenen inden sengetid.
 • Skab ro omkring barnet, så det ikke forstyrres af andre ting.


Anden fase:

 • Barnet opfatter , når det tisser/laver, og siger ”jeg tisser/jeg laver”. Barnet er således opmærksomt på, når det sker, og hvordan det føles.
 • Barnet er stadig ikke i stand til at sige til, inden det tisser eller laver. Lad barnet gøre sig færdig i bleen.
 • Tilbyd igen barnet at sidde på potte/toilet, mens en ny ble findes frem.
 • Mød barnet på en positiv måde ved fx at sige: ”flot du kommer og siger det”.


Tredje fase:

 • Barnet siger  til lige inden, at det skal tisse/lave og kan bevidst holde igen.
 • I starten går der kun få sekunder fra barnet mærker, at det skal tisse/lave, til det sker. Her skal barnet hurtigt hjælpes på potte eller toilet.
 • Følg altid barnet på toilettet, når det siger til. Sig aldrig: ”tis bare, du har ble på”. Dette forsinker barnet til at blive renlig.
 • I denne periode kan barnet begynde at undvære bleen i dagtimerne.
 • Vis tillid til, at barnet kan og undgå at tage bleen af og på. Det forvirrer barnet, hvis det først skal mærke efter, om det har ble på før det tisser/laver.
 • Skæld aldrig barnet ud ved uheld. Sig fx ”pyt med det, vi prøver bare igen næste gang”.
 • Anerkend og fortæl barnet, at det var godt det sagde til.
 • Efterhånden opnår barnet kontrol, så det når ud på toilettet i tide.

Børn der tisser i sengen om natten - Sådan hjælper du dem

 

En del børn tisser i sengen - eller natbleen - efter 5 års alderen. Lidelsen kaldes "ufrivillig natlig vandladning" eller Enuresis Nocturna.

At tisse i sengen om natten er et almindeligt problem og 1-2 børn i hver første klasse gør det.

De tre vigtigste årsager er:

 • en forhøjet natlig produktion af urin
 • en nedsat evne i urinblæren til at rumme urinen
 • en endnu ikke udviklet evne til at vågne, når urinblæren er fyldt

Barnet kan ikke selv gøre for, at det tisser i sengen om natten. Og intet tyder på, at det skyldes psykiske problemer hos barnet. Børn der tisser i sengen kan have det psykisk dårligt, fordi de gør det.

Symptomer på ufrivillig natlig vandladning:

Skyldes sengevædningen, at barnet har forhøjet urinproduktion om natten, er der som regel ikke andre symptomer end at det tisser i sengen.

Har barnets urinblære derimod lille rummeevne, er der ofte smågener i dagtimerne også. Disse børn skal ofte tisse hyppigt (over 7 gange dagligt), og de må ofte skynde sig, når de mærker trangen til at tisse. Har barnet ufrivillig vandladning i dagtimerne, skal lægen kontaktes, da det kan være tegn på anden sygdom.

 

Der findes to veldokumenterede behandlinger til børn med ufrivillig natlig vandladning:

Ringeapparat eller hormonbehandling.

Ringeapparater er velegnede, hvis urinblæren har lille rummeevne. Apparatet ringer, hvis barnet er ved at tisse, så det vågner og kan blive hjulpet på toilettet. Behandlingen øger gradvist blærens rummeevne. Behandlingen strækker sig over mindst 8 uger og kræver, at barnet er modent, og at både barnet og forældrene er meget motiverede.

Hormonbehandling nedsætter urinproduktionen om natten. Derfor egner behandlingen sig godt til børn med øget natlig urinproduktion og normal rummeevne i blæren. Behandlingen strækker sig over 3 måneder med en uges medicinfri pause indlagt. Pausen er lagt ind for at se, om barnet spontant er blevet helbredt af sig selv selv, mens behandlingen har stået på.

Tal med lægen om, hvilken behandling der vil være bedst for jeres eget barn.

Hvad kan I gøre som forældre?

Forklare, at det ikke er barnets egen skyld, at det tisser i sengen.
Forklare, at det er en lidelse på lige fod med halsbetændelse eller lignende - og at den kan behandles, hvis den ikke går over af sig selv.
Lade være med at straffe barnet eller udlove belønninger.
Være åben om problemet og eventuelt sørge for, at der bliver talt og oplyst om det i klassen.
Lade barnet sove med ble på. Intet tyder på, at brugen af ble forlænger problemet.

 

Yderligere råd og vejledning:

Center for børneinkontinens ved Aarhus Universitetshospital

For børn, der ikke er tilknyttet Center for Børneinkontinens, kan der ringes til ENU-linjen for råd og vejledning om inkontinens tirsdage og onsdage mellem kl. 15-17 på tlf. 8678 4121.

 

Klinik for Børn og Unge med inkontinens tilknyttet Rigshospitalet

Hvis du ønsker at blive behandlet i klinikken, skal du kontakte din egen læge og få en henvisning.​

Kontakt til uroterapeuterne
Telefon: 3545 4831
Telefontid: kl. 8:00 - kl. 9:00, alle hverdage

E-mail: bukir-mtu.rigshospitalet@regionh.dk

 

 

Sundhedsplejen
Rådhus Allé 5
5610 Assens

Nyttige links