Småbørn 0-6 år

Mad og bevægelse

Her kan du læse om mad til spæd- og småbørn og om gode hverdagsvaner.

I Sundhedsplejen har vi fokus på mad og bevægelse.

Vi tilbyder kostvejledning ved 4-6 mdr.
Se datoerne for kostvejledning i dit område under nyheder eller under Åbent Hus.

Sund mad i barndommen er vigtigt for at børnene kan udvikle sig og vokse som de skal, samt få et godt helbred.

Det anbefales i følge Sundhedsstyrelsen, at børn bevæger sig mindst 1 time om dagen. 
Aktiviteter bør tænkes ind i hverdagen. Det er derfor vigtigt, at børn har gode rammer at bevæge sig i såvel indenfor som udenfor.

Erfaringer viser, at jo tidligere barnet får sunde hverdagsvaner i forhold til mad og bevægelse, jo lettere er det at forblive sund.

Herunder kan du læse mere om mad til 0-6 årige børn og du kan også se en lille video med vejledning i forhold til, hvornår dit barn er klar til mere fast føde og hvordan du kan starte.

Du skal være opmærksom på, at udbyderen af servicen sætter en eller flere cookies på din computer, når du trykker på afspil video. Læs om cookies.

MAD TIL SMÅ - fra mælk til familiens mad

Mad til børn

Bevægelse og leg


Som forældre spiller I en meget stor rolle med hensyn til udviklingen af jeres børns bevægelseskultur. Gode vaner grundlægges tidligt i barnets liv.

Fysisk aktivitet hos børn er en forudsætning for udviklingen af kropsbevidsthed, gode motoriske færdigheder, personlighed, selvværd og ikke mindst tænkning og læring.

Overordnet handler det om at bevæge sig - det vigtigste er, at det er meningsfyldt for barnet.
Børn kan være fysisk aktive på mange forskellige måder, både inde og ude: At lege, cykle, løbe om kap, klatre i træer, gå på trapper osv.
Den daglige bevægelse, som indgår i hverdagens gøremål er også fysisk aktivitet: rengøring, hænge tøj op, feje, køre brænde, samle blade m.m.
De fleste børn bevæger sig helt naturligt af sig selv og er nysgerrige overfor nye udfordringer. Det er derfor vigtigt, at børn har gode rammer at bevæge sig i såvel indenfor som udenfor.
Børn har samme behov for leg, udfoldelse og fysisk aktivitet i dag, som de altid har haft. Men tidens trends og det miljø, som nutidens børn vokser op i, er meget anderledes end tidligere. Fjernsyn, computere, og Ipads er kommet til og spiller en stor rolle i de fleste børns liv allerede de første leveår. Når børn sidder foran en skærm lang tid hver dag, bliver de inaktive og får ikke brugt deres krop nok.


Børn bevæger sig, hvis vi ikke forhindrer dem heri!

Hvis du er bekymret for dit barns motoriske udvikling, kan du se her, hvordan du kommer i kontakt med børneterapeuternerne