Småbørn 0-6 år

Født for tidligt

Tilbud til forældre med børn der er født for tidligt

Når dit barn er født for tidligt:

Det ergo- og fysioterapeutiske børneteam og sundhedsplejen i Assens kommune tilbyder at følge børn, der er født før uge 37.
Sundhedsplejersken henviser barnet til det ergo- og fysioterapeutiske børneteam.

Et barn der er født for tidligt kan have en svær start på livet:

 • Barnets krop, sanser og hjerne er mere umodent
 • Barnet kan være særlig følsomt overfor sanse påvirkninger
 • Barnet udvikler sig i sit eget motoriske tempo
 • Barnet har et større behov for ro, forudsigelighed og tryghed

Det kan komme til udtryk ved:

 • At barnet er uroligt og græder meget
 • At barnet er meget passivt og stille
 • At barnet har svært ved at spise
 • At barnet reagerer med ubehag på bevægelse, berøring, lyde, lys eller lugte

At barnet reagerer med ubehag på forandringer

 

Hud mor hud med far

Hvad er sundhedsplejersken særligt opmærksom på:

 • Forældre/barn relation og tilknytning
 • Barnets trivsel og udvikling
 • Tolkning af barnets signalerprimary school
 • Barnets ernæring
 • Sundhedsplejersken aflægger besøg efter behov.
Mor med barn i slynge

Hvad er ergo- og fysioterapeuten særligt opmærksom på:

 • Barnets sansemotoriske udvikling
 • Barmets reaktioner på sanseindtryk
 • Barnets reaktioner på berøring og kropskontakt
 • Forslag til aktiviteter og lege
 • Mundstimulation og spisetræning
 • Indretning af barnets pusle-, sove og lege miljø.

 

 Det ergo- og fysioterapeutiske børneteam tilbyder børn født før uge 32 hjemmebesøg eller konsultation ved 4, 8, 12, 15 og 18 mdr.

Herefter vurderes det, om der er yderlig behov.

Børn født mellem uge 32 – 37 tilbydes konsultation efter behov.

 

Start i daginstitution/dagpleje og skole

Skolestart

Hvis det vurderes, at der er behov, tilbyder sundhedsplejersken og ergo- eller fysioterapeuten at deltage i opstartsmøder i forbindelse med overgange til pasningstilbud/skole. Indsatsen iværksættes efter aftale med forældrene.

Nedenfor er link til kontakt oplysninger for Sundhedsplejen samt det Ergo- og fysioterapeutiske team