Skolesundhedspleje

Specialklasser og helhedsskolen

skolebørn

Hvis dit barn går i specialklasse eller på helhedsskolen vil det blive tilbudt en indskolingsundersøgelse, når det starter i skolen.

I 0. klasse tilbydes således en indskolingsundersøgelse og sundhedssamtale. Det er en undersøgelse, hvor vi drøfter barnets trivsel i skolen. Barnet bliver vejet, målt, synstestet og der laves høreprøve. Desuden undersøges  motorisk udvikling samt ryg. 
Vi anbefaler forældrene at deltage i denne første undersøgelse, da det for barnet betyder tryghed samt at forældre, barn og sundhedsplejerske lærer hinanden at kende til gavn for det videre samarbejde. 

Der vil efterfølgende være individuelle undersøgelser hvert andet år samt efter behov.

Efter behov vil der blive undervist i klasserne efter aftale med klasselæreren. Dette kunne fx. være om pubertet, hygiejne, prævention og kønssygdomme.

Dit barn vil også i løbet af skoletiden blive inviteret til at besvare en række spørgeskemaer, der handler om, hvordan dit barn har det.

Formålet med undersøgelserne er at få viden om en række områder i forhold til dit barns dagligdag og trivsel - herunder helbred, sundhedsvaner og sociale relationer samt oplevelse af skolens undervisningsmiljø og undervisning.