Skolesundhedspleje

4. klasse

Pubertetsundervisning

Pubertetsundervisning i 4. klasse er en formiddag, hvor vi snakker om ligheder og forskelle på drenge og piger, og den udvikling der sker i puberteten.

Formålet med dagen er, at eleverne får øget viden om:

  • Den fysiske og psykiske udvikling i puberteten.
  • Køns forskelle og ligheder
  • Egne grænser
  • Kammeratskab.

 Vi tager udgangspunkt i børnenes verden, og bruger deres oplevelser og erfaringer.