Grupper og andre tilbud

Sundhedsplejen som konsulent for daginstitutioner

Sundhedsplejerskerne er konsulenter i dagplejen, vuggestuer, børnehaver og på skoler.

Sundhedsplejen yder råd og vejledning til personale i daginstitutioner for børn og unge samt i den kommunalt formidlede dagpleje. 

Det kan dreje sig om rådgivning i relation til smitsomme sygdomme og forebyggelse af ulykker, herunder vejledning om hygiejne og sundhedsmæssige forhold på institutionen.


Bistanden omfatter:

1) Generel rådgivning om børns og unges sundhed og trivsel.

2) Vejledning om og tilsyn med sundhedsforhold på institutionen, herunder oplysning om hygiejne.

3) Konkret rådgivning vedrørende de børn, som personalet vurderer, har særlige problemer eller behov, og hvor der forinden er indhentet samtykke hertil fra forældrene.


Se her hvem som hører til din institution