Grupper og andre tilbud

Sorggrupper for børn og unge

Her kan du læse om muligheder for deltagelse i en af sundhedsplejens sorggrupper for børn og unge.

Hvem er sorggruppen for?

Sorggruppen er for børn og unge mellem 7 og 16 år som har mistet et nærtstående familiemedlem.

Grupperne er åbne, så der er mulighed for at starte i grupperne , når der er plads.

Det er en åbne grupper, så det er muligt at komme ind i grupperne på 6-8 børn, hvis der er plads.

 

Hvad kan sorggruppen tilbyde?

·     at mødes med jævnaldrende som også har oplevet at miste

·     at være i en gruppe, hvor der tales om svære følelser – og få hjælp til at sætte ord på

·     at kunne tale om det vanskelige uden at skulle tage hensyn til andre i familien

 

Der er tilknyttet 2-3 sundhedsplejersker til hver gruppe.

 

Kontaktpersoner:

Lene Lund Bovin, sundhedsplejerske:
Tlf. 64 74 67 00, mobil 29 36 31 30

Anja Christoffersen, sundhedsplejerske
Tlf. 64 74 66 91, mobil 29 36 31 54

Christina Johnsen, sundhedsplejerske
Tlf. 64 74 68 06, mobil 24 79 87 17